[ English / Japanese ]


Ph.D. Course:

  Akihide SHIBATA

  Kouji MIZOUE


Master Course (M2):

  Shun KUMAKURA

  Junichi TANAKA

  Eriko MIKI

  Ryo MURAKAMI

  Satoshi MORI

  Naoki YAGYU


Master Course (M1):

  Ryohei SAKASHITA

  Katsuto SHIRAISHI

  Tsukasa TANIGUCHI

  Kaoru TERAMURA

  Nobuya HIGASHINO


Bachelor Student (B4):

  Takayuki Akai

  Daiki Omote

  Atsushi Kirimoto

  Syohei Shiomi

  Syogo Tokisue

  Naoya Hosokawa

  Masanori Miwa

  Kohei Yamaguchi


Research Student :

  Takuto ISHIDA

To top