[ English / Japanese ]


Ph.D. Course:

  Akihide SHIBATA

  Kouji MIZOUE


Master Course (M2):

  Ryohei SAKASHITA

  Katsuto SHIRAISHI

  Tsukasa TANIGUCHI

  Kaoru TERAMURA

  Nobuya HIGASHINO


Master Course (M1):

  Takayuki Akai

  Takuto ISHIDA

  Atsushi Kirimoto

  Naoya Hosokawa

  Masanori Miwa

  Kohei Yamaguchi


Bachelor Student (B4):

  Sota Kitamura

  Taisuke Kurita

  Takuya Komiya

  Yuta Shimozyo

  Keiichiro Nishi

  Hiroki Miyashiro

  Hiroki Yanagihara


To top